کشور عـزیزمان ایران به واسـطه موقعیت جغـرافیایی گسـترده میتواند به عنوان شاهراه تجارت آسیا و اروپا، به محور کریدورهای ترانزیتی شرق، غرب و شمال، جنوب تبدیل شود.

دراین مسیر با استعانت به درگاه خداوند یکتا و درجهت اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت، درسایه حمایت مدیرعامل و مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش با جدیت وهمدلی برای تحقق این هدف عالی که رونق اقتصادی جزیره کیش، استان و کشور را درپی دارد با تمام توان تلاش خواهیم کرد.ایجاد مناطق آزاد در نوار ساحلی شمال و جنوب کشور و درحاشیه دریای خزر، خلیج فارس و عمان با هدف تسهیل و تسریع تجارت و تبادلات بین المللی نیز راهبردی مدبرانه برای بهره گیری بیشتر از ظرفیت های دریایی کشور بوده است.

درپی اجرای منویات مقام معظم رهبری که در تبیین مزیت های دریایی کشور در سیاست‌های کلی برنامه شـشم توسعه با ارائه الگـویی برآمـده از تفـکر اسـلامی در زمینه پیشرفت که به کلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است در بندهای 19، 21، 23 و 28 بر بـهره وری از درياها، توسعه دريا محــور، پيشرفت اقتصادي، حمل نقــل دريايی و اکوتوريسم دريايي تاکید داشتند و در جهت تحقق سیاست‌های دولت و ماموریت محوله به مناطق آزاد، به عنوان نخستین منطقه آزاد کشور به سبب موقعیت جغرافیایی و زیر ساخت‌های مــوجود و در حال توسعه، جــزیره کـیش می‌تواند به عنوان بندر واسطه ایفاگر نقش مهمی در ترانزیت کالا و مسافر در منطقه باشد. وجود حدود 5800 کیـلومتر خط ساحلی و همجواری با خلیج فارس، دریای عمان و دریای خــزر از دو منظر داخلی و بین الـمللی مزیت‌های بسیاری برای کشورمان به هـمراه دارد و می تواند نقطه اتکایی برای اقتدار سیاسی، اقتصادی و نظانی ایران باشد. با هدف تبدیل این منطقه آزاد به بندر واسطه و ارائه کننده خدمات پشتیبانی به بنادر داخلی و بنادر کشورهای اطراف، طرح توسعه بندر کیش با تدبیر و تخصص تیم‌های کارشناسی در دست طراحی و اجرا است و دستیابی به توسعه و درآمد پایدار از این مزیت ارزشمند خدادادی، هدف گذاری ما در شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش است.