معرفی مسئولین شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش

علی عرب
علی عربرئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
حشمت‌الله کاظمی‌راد
حشمت‌الله کاظمی‌رادعضو هیئت مدیره
حسن قلی‌نژاد
حسن قلی‌نژادعضو هیئت مدیره
محمد وکیلی
محمد وکیلیعضو هیئت مدیره
فرهاد قربانی
فرهاد قربانیمعاون مالی و اداری
سید نوید ناظمی
سید نوید ناظمیمعاون برنامه ریزی و توسعه
سید نوید ناظمی
سید نوید ناظمیسرپرست اداره کل بنادر
عزت‌الله محمدی
عزت‌الله محمدیمدیر کل فرودگاه‌های کیش
یدالله جعفری
یدالله جعفریمدیر حراست
محمد طاهری
محمد طاهریمدیر اداری و پشتیبانی
رسول شمس‌الدین سعید
رسول شمس‌الدین سعیدمدیر مالی
اکبر کشکولی
اکبر کشکولیمدیر فنی و مهندسی
بابک فکور
بابک فکورمدیر طرح و توسعه
رضا والی‌پور
رضا والی‌پوررئیس اداره حقوقی و قراردادها
نفیسه سادات محسنی
نفیسه سادات محسنیکارشناس مسئول روابط عمومی
مهدی پارسایی
مهدی پارساییرئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات