نصب سیستم های راداری کنترل ترافیک دریایی موجب ارتقاء امنیت شناورها و دریانوردان می شود

مدیر عامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه های کیش گفت: "سیستم VTS یا همان کنترل ترافیک دریایی، یک سیستم مانیتورینگ شبیه سیستم کنترل هوایی است که توسط مسئولین بندر یا ساحل ایجاد می گردد. یک سیستم VTS با به کارگیری دستگاههای رادار،دوربین های مدار بسته تلویزیونیCCTV دستگاههای مخابراتیVHFو سیستم شناسایی کشتی هاAIS توسط سازمانهای دریایی و یا ادارات امور بندری در مناطق دریایی حرکت کشتی ها را در یک منطقه محدود جغرافیایی مشاهده و امنیت بیشتر دریانوردان و شناورها را تامین نمایند. به منظور ارتقاء و بهینه سازی ناوبری در دریا و حفاظت و تامین امنیت بیشتر و حفاظت از محیط زیست دریایی کرانه های ساحلی در جزیره های هرمزگان، سیستم کنترل ترافیک دریایی VTS طراحی و در سایت بندر کیش بصیرا(قشم) نصب شد.