خرید دو دستگاه ماشین آتش‌نشانی فرودگاهی2021-05-25T13:26:20+04:30
تجهیز بندر تجاری کیش به تجهیزات بندری2021-05-25T13:17:34+04:30
بویه گذاری سایت‌های مرجانی کیش2021-05-25T13:20:15+04:30
اجرای سامانه مانیتورینگ بندرگاه تجاری کیش2021-05-25T13:27:58+04:30
استریپ سازی باند شمالی2021-05-25T12:40:11+04:30
تجهیز برج مراقبت فرودگاه کیش2021-05-25T13:29:34+04:30
احداث اسکله و کرانه ساحلی شماره 22021-05-25T12:40:44+04:30
عملیات اجرایی تکمیل احداث فاز یک پایگاه سوخت رسانی فرودگاه کیش2021-06-01T11:46:52+04:30
عملیات اجرایی تکمیل روسازی و آسفالت باند جنوبی فرودگاه2021-06-01T11:54:25+04:30
خرید تجهیزات ILS (کمک ناوبری فرود هواپیما)2021-05-25T10:28:54+04:30
برو به بالا