پروژه احداث فاز یک پایگاه سوخت رسانی فرودگاه کیش2020-10-20T17:43:18+03:30
پروژه ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی A14 بازسازی اسکله سوختی کیش2019-10-09T12:45:49+03:30
تهیه مصالح و تجهیزات و احداث ساختمان امنیت پرواز فرودگاه2019-10-09T12:47:07+03:30
تکمیل ساختمان اداری و پشتیبانی بندر2019-10-09T12:44:27+03:30
خرید آتش خوار2019-09-16T18:47:23+04:30
خرید تجهیزات رادیویی VHF فرودگاهی2019-09-16T18:52:58+04:30
خرید تجهیزات ILS2019-09-16T18:46:35+04:30
باند جنوبی فرودگاه2019-09-16T18:45:52+04:30
اعلام و اطفاء حریق اسکله های سوختی2019-10-09T12:43:10+03:30
Go to Top