پروژه اصلاح طرح جامع بنادر کیش

شناسنامه پروژه

کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
مشاور: شرکت مهندسان مشاور هندسه پارس
پیمانکار: –

 طرح مطالعاتی جامع بنادر کیش

 

برگشت به لیست پروژه ها