پروژه اجرای لایروبی بندر میرمهنا کیش

شناسنامه پروژه

کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
مشاور: –
پیمانکار: شرکت سازه پایدار دانش

 لایروبی بخشی از حوضچه و کانال دسترسی با سیستم بیل و بارج تا عمق 5 متر نسبت به CD

 

برگشت به لیست پروژه ها