عملیات اجرایی کارهای محوطه سازی، سیویل، برق و مکانیکال بندر تدارکاتی چارک

شناسنامه پروژه

کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
مشاور: مهندسین مشاور آراد پترو نارون
پیمانکار: ره گشایان توران

کارهای ابلاغ شده به پیمانکار در تاریخ 96/11/10 در خصوص موارد زیر

  • تعریض جاده های داخلی،جاده میانی–جاده شرقی ومیدان ایجاد میدان در غرب جاده میانی
  • ایجاد جاده غربی و اتصال آن با درب ورودی موقت
  • اجرای ساب بیس حدود 500 متر مکعب
  • اجرای بیس در محل های مورد نظر برای ایجاد جاده هاحدود 580 متر مکعب
  • اجرای تک کت و پرایم کت روی بیس های اجرا شده حدود 4100 کیلو گرم
  • آسفالت محوطه هاوجاده های موجود توپکا حدود570مترمکعب وبیندرحدود150متر مکعب
  • اجرای جدول برای بسته شدن پیورس حدود 350 متر طول
  • اجرای پیورس در پشت رمپ های شمالی حدود 3300 متر مربع
  • خاکبرداری 2600 متر مکعب

برگشت به لیست پروژه ها