عملیات اجرایی تکمیل تامین مصالح و تجهیزات و احداث ساختمان امنیت پرواز فرودگاه کیش

شناسنامه پروژه

کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
مشاور: شرکت مهندسان مشاور پردیسان سازه طراحان
پیمانکار جدید: شرکت مهندسی عمران گستر کیش
پیمانکار قدیم: شرکت مهندسی تدبیر عمران جم

تهیه و تامین و حمل مصالح و تجهیزات و ماشین آلات و اجرای کلیه کارهای ساختمانی، نصب تجهیزات و تاسیسات، تکمیل عملیات احداث ساختمان امنیت پرواز فرودگاه بین‌المللی کیش

برگشت به لیست پروژه ها