عملیات اجرایی تکمیل احداث فاز یک پایگاه سوخت رسانی فرودگاه کیش

شناسنامه پروژه

کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
مشاور: شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس
پیمانکار جدید: در حال مناقصه جهت پیمانکار جدید
پیمانکار قدیم: شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک

  • ساخت دو مخزن آتش نشانی به ظرفیت تجمعی 5600 متر مکعب
  • ساخت 4 مخزن روزانه به ظرفیت تجمعی 360 متر مکعب
  • راه اندازی دو مخزن سوخت موجود به ظرفیت تجمعی 4300 مترمکعب  
  • عملیات اجرایی سیویل و سازه تأسیسات مکانیک شامل محوطه سازی، احداث فونداسیون، احداث ساختمان ها و شلترها و …

برگشت به لیست پروژه ها