عملیات اجرایی تهیه، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اسکله‌های سوختی، کالا، شناور و انبارهای محوطه بندر تجاری کیش

شناسنامه پروژه

کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
مشاور: مهندسین مشاور شانول فرایند
پیمانکار: شرکت میم تیم

 پروژه تهیه، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اسکله های سوختی و کالا و شناور و انبارهای محوطه بندر تجاری جزیره زیبای کیش

برگشت به لیست پروژه ها