عملیات اجرایی بهسازی و نوسازی انبارهای سرپوشیده شماره 3، 5، 7 و تعمیرات جزیی 11 انبار دیگر (تحویل موقت)

شناسنامه پروژه

کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
مشاور: –
پیمانکار: شرکت پدید

 عملیات اجرایی قرارداد مذکور شامل تهیه، تامین و حمل مصالح وتجهیزات و ماشین آلات و اجرای کلیه کارهای ساختمانی و نصب تاسیسات و تجهیزات مبنی بر بهسازی و نوسازی انبارهای سرپوشیده شماره 5،3، 7 و تعمیرات جزیی 11 انبار مجتمع انبارهای بندر تجاری کیش

 

برگشت به لیست پروژه ها