خرید دو دستگاه ماشین آتش‌نشانی فرودگاهی برای فرودگاه کیش

هدف پروژه

خرید دو دستگاه ماشین آتش‌نشانی فرودگاهی برای فرودگاه کیش

برگشت به لیست پروژه ها