به گزار روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش، عزت اله محمدی، گفت: بر اساس الزامات بین المللی ایکائو، قوانین و مقررات فرودگاهی کشور، فرودگاه های بین المللی باید تا پایان امسال نسبت به دریافت گواهینامه فرودگاهی از سازمان هواپیمایی کشوری اقدام کنند.
محمدی در ادامه سخنان خود، تصریح کرد: فرودگاه بین المللی کیش جز معدود فرودگاه های کشور محسوب می شود که تا کنون موفق به دریافت گواهینامه فرودگاهی شده است.
وی افزود: در ماه های گذشته طبق برنامه ریزی منسجم در راستای “تمدید این سند معتبر” با رعایت مقررات جدید فرودگاهی کشور، گام های موثری در این زمینه برداشته شده و این فرودگاه در آستانه دریافت گواهینامه فرودگاهی است.
سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش، بیان داشت: هر یک از فرودگاه های متقاضی دریافت گواهینامه فرودگاهی باید ضمن ارائه نظامنامه و دستورالعمل های متعدد عملیاتی، زیرساخت ها و فرآیند های مدیریت، عملیات و نگهداری فرودگاه را به تایید سازمان هواپیمایی کشوری برسانند.
به گفته محمدی متقاضیان دریافت گواهینامه فرودگاهی پس از سپری کردن فرآیندهای موجود باید نسبت به ارائه مستندات و شواهد عینی مبنی بر پیاده سازی مقررات اقدام کنند.
لازم به ذکر است بر اساس هماهنگی های انجام شده از نظر زیرساخت و فرآیندهای فرودگاهی بویژه حوزه های ایمنی عملیات در مهر ماه امسال، مورد ممیزی گروه بازرسی تخصصی سازمان هواپیمایی کشوری قرار می گیرد.