سامانه‌های ناوبری و کمک ناوبری و طرح‌های خروجی و ورودی  فرودگاه بین المللی کیش در استقبال از نوروز 1401 مورد وارسی پروازی قرار گرفت.

به گزارش  روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش، براساس اعلام فرودگاه بین المللی کیش در 23 دی ماه طبق برنامه هرساله و منطبق با اسناد و دستورالعملهای ایکائو و در جهت آمادگی برای استقبال از نوروز 1401؛ با همکاری فشرده و متقابل تیم کروی پروازی فلایت چک و متخصصان اداره ارتباطات و ناوبری هوایی فرودگاه کیش؛ سامانه‌های ناوبری و کمک‌ناوبری و طرح‌های ورودی و خروجی ؛ شامل سامانه‌های  VOR/DME توسط هواپیمای فلایت چک شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران وارسی پروازی شدند.

شایان ذکر است انجام موفق این عملیات پروازی منجر به افزایش ایمنی در نشست و برخاست پروازهای فرودگاه بین المللی کیش خواهد شد.