برگزاري نخستين جلسه ملاقات مردمي شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه هاي كيش

نخستين جلسه ملاقات مردمي شركت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش در راستاي تاكيد سرپرست سازمان منطقه آزاد كيش مبني بر مردمي بودن مسؤولان اين منطقه؛ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش، نخستين جلسه ملاقات مردمی عزت الله محمدي سرپرست شرکت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه هاي كيش جمعه 26 آذرماه1400 برگزار شد.
گفتني است طبق دستور محمدرضا لواساني سرپرست سازمان منطقه آزاد كيش برنامه ملاقات مردمی و میز خدمت همسو با چشم انداز سازمان منطقه آزاد کیش در مسیرکارآمدی و پاسخگوئی و رضایت حداکثری مخاطبین و با هدف تحقق اصل صیانت از حقوق کیشوندان و تکریم ارباب رجوع و تسهیل دسترسی به معاونین و مدیران ارشد، در دستور کار قرار گرفته و اولین جلسه ملاقات مردمي و ميز خدمت شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه هاي كيش از ساعت 9 لغایت 12 روز جمعه 26 آذرماه 1400در محل شرکت، برگزار شد .
شایان ذکر است؛ در نخستین نشست ملاقات مردمی عزت الله محمدی، به مشکلات تعدادي از ساکنان جزیره کیش در حوزه کسب و کار و فعالیت اقتصادی رسیدگی شد.