در طرح بخشودگی جرایم تردد خودروهای سواری با پلاک سرزمین اصلی در جزیره زیبای کیش، با مصوبه سازمان منطقه آزاد کیش ؛ «جرائم دیرکرد تردد خودروهای شخصی با پلاک سرزمین اصلی به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه ؛ عدم واردات خودرو و پاندمی ویروس کرونا با اعمال 50درصد تخفیف تا پایان آذرماه 1400 محاسبه و دریافت می گردد.

لازم به ذکر است این بخشودگی و اعمال تخفیف تا پایان آذرماه 1400 می باشد .