ناصر آخوندی عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش صبح شنبه 23 مرداد در جلسه معارفه که در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد، گفت: با توجه به مصوبه هیات مدیره سازمان، علی عرب به عنوان معاون عمرانی و زیر بنایی سازمان منصوب شدند، بنابراین عزت الله محمدی به عنوان سرپرست جدید شرکت توسعه و مدیریت بنادر و  فرودگاه های منطقه آزاد کیش معرفی می شوند.
آخوندی با بیان این که بر اساس برنامه ریزی”اجرای پروژه های در دست اقدام، ارائه خدمات در بندر و فرودگاه” دچار مشکل نشویم، اظهار داشت: با انتصاب عزت الله محمدی به عنوان سرپرست جدید شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش فعالیت این مجموعه با همان روش و شیوه تعیین شده ادامه خواهد داشت.

عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش از علی عرب در زمان تصدی مسئولیت این شرکت و اقدامات ارزشمندی که در این حوزه انجام دادند تشکر و قدردانی کرد.
همچنین علی عرب معاون عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر اساسنامه مصوب شده “توسعه، اجرای زیرساخت ها و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی” را از وظایف مهم مدیریت راهبردی بنارد و فرودگاه های منطقه آزاد کیش برشمرد.
عرب در ادامه سخنان خود تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم ها و موانعی موجود از حداکثر ظرفیت های شرکت جهت ارائه خدمات با کیفیت به گردشگران در فرودگاه و بنادر که تنها مسیر ورود و خروج مسافران و گردشگران به جزیره است به کار گرفته شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه های فرودگاهی و بنادر، اظهار داشت: بندر چارک با دریافت مجوز تجاری به مرز دریایی تبدیل شد و فرودگاه کیش نیز توانست گواهینامه بین المللی را دریافت کند و در کتاب aip  به عنوان فرودگاه رسمی در سطح بین المللی شناخته شود.
به گفته عرب دریافت گواهینامه فرودگاهی یکی از اقدامات مهم این شرکت محسوب می شود که نشان دهنده ایمنی و برخورداری از استاندارد های لازم در تمام فعالیت های فرودگاه است.
معاون عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص پروژه های در دست اقدام، گفت: فعالیت بخش های پروژه ای از 4 پروژه به 30 پروژه ارتقا یافت که بخشی از آنها مطالعاتی و بخش زیادی نیز اجرایی است.
علی عرب افزود: تعدادی از این پروژه ها تکمیل و به بهره برداری رسید و تعدادی نیز مراحل نهایی ساخت را سپری می کند.
عرب در رابطه با اقدامات توسعه و زیرساختی این شرکت، بیان داشت: در مجموع “فرودگاه، بنادر: چارک، کیش و صیادی” توسعه خیلی خوبی از نظر زیرساختی، تاسیسات و امکانات داشته و این روند همچنان ادامه دارد و فرصت های سرمایه گذاری نیز با مطالعات گسترده شناسایی شدند که با اجرای فراخوان عمومی تعدادی سرمایه گذار جذب شده و در حال عقد قرارداد و تعدادی هم در حال اجرای کار هستند.
عزت الله محمدی سرپرست جدید شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش در خصوص اقدامات زیر ساختی در حوزه های فرودگاه و بنادر و حجم سرمایه گذاری، اظهار داشت:  اقداماتی که در این پروژه های انجام شده از اولویت های شرکت توسعه و مدیریت بنادر و  فرودگاه های کیش است.
محمدی با اشاره بر اهمیت درآمدی پایه و اساس فرصت های سرمایه گذاری، گفت: حوزه درآمد هزینه ای از موضوعات بسیار مهم این شرکت است و در این خصوص با برنامه ریزی مدون شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.