آیین بهره برداری از حفاظت کاتدیک اسکله 35 هزار تنی در بندر تجاری کیش در روز “گرامیداشت کیش” با حضور مرتضی بانک، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و مسئولان جزیره کیش برگزار شد. این پروژه که با مبلغ 34.5 میلیارد ریال عملیات برای جلوگیری از خوردگی و استحکام و مقاومت بهتر بر روی اسکله های بندر تجاری کیش آغاز گردیده بود در مدت 8 ماه توسط شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش اجرا شد. این پروژه مواردی چون نصب، راه اندازی و آموزش سیستم کاتدیک پروتکشن بر روی سطح داخلی پایه های پست اسکله های چهارده وهفده و همچنین اسکله فرآورده های سوختی بندر تجاری کیش را شامل میشد و با اتمام این عملیات پایه های اسکله های بندر تجاری کیش برای حدود بیست سال سال در مقابل خوردگی حفاظت میشود.