عزت الله محمدی از برگزاري دوره آموزشي با حضور مدیر کل نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری و رئیس گروه عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشور برای معاونان و مديران و رئیس ادارات فرودگاه بین المللی کیش در خصوص مقررات جدید فرودگاهی CAO.IRI Part ADR – Aerodrome Regulation  به مدت سه روز از 10 الی 12 آبان خبرداد.

 علی عرب مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش اظهارداشت: پيرو تدوين مقرارت جديد ملي در حوزه فرودگاهي و در راستاي وظيفه سازمان هواپيمايي كشوري در حوزه آموزش و فرهنگ سازي دوره آشنايي با مقررات جديد فرودگاهي PART ADR با حفظ پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

ایشان در ادامه گفت: در اين دوره شركت كنندگان با روش هاي تدوين مقررات هوانوردي و سازمان، سيستم مديريت بر پايه مقررات PART ADR گواهينامه فرودگاهي، نظام نامه و مستندات فرودگاهي، عمليات فرودگاهي و همچنين با سامانه ECCAIRS، سامانه گزارش دهي رويدادهاي ايمني آشنا شدند.

میثم شاکر مدیر کل نظارت بر عملیت هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در این باره بیان داشت: دراين دوره مقررات گزارش دهي اجباري و موضوعات مربوط به بررسي سوانح در حوزه فرودگاهي، مسئوليت ها و وظايف فرودگاهي نيز تشريح شد و همچنین ایشان تصریح کرد به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه مقررات جدید فرودگاهی با تاییدیه سازمان هواپیمایی کشوری اهدا می گردد.