سلام عليكم

بي ترديد كنترل و هدايت لحظه به لحظه صدها هواپيما در سطوح مختلف شبكه پيچيده راههاي هوايي و مسيرهاي ورودي و خروجي فرودگاهها كاري بس شگفت انگیز و در خور تحسين می باشد كه تنها به دست توانای کنترلرهای متعهد و متخصص با كفايت حافظان هميشه بيدار ايمني كشور محقق مي گردد.

اقدامات مطلوب و هوشمندانه همکاران فهیم،هوشمند و تیزبین مراقبت پرواز هميشه بعنوان يكي از عوامل اساسي برقراري ايمني،نظم،كارآيي و بهره وري در صنعت حمل و نقل هوايي كشور، تحکیم بخش پایه ها و بنیانهای جهاد اقتصادی این صنعت بوده و موجبات اطمینان،آرامش و اعتماد نسبت به عملیات هوانوردی در کشور را فراهم می نماید.

اینجانب ضمن تبريك اين روز مهم (28 مهر و 20اکتبر) به جامعه بزرگ هوانوردی کشور، دستان خلاق همه همكاران سخت كوش درحوزه های مختلف مراقبت پرواز را به مهر مي فشارم و توفیقات روزافزون مجموعه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران را از در گاه حضرت احديت مسالت مي نمايم.