به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش، عزت الله محمدی مدیر کل فرودگاه های کیش گفت: عملیات وارسی سامانه هاي ناوبري و کمک ناوبري پروازی به منظور بررسی وضعیت تجهیزات ناوبری و سیستم کمک ناوبری VOR/DME فرودگاه بین‌المللی کیش با موفقیت به پایان رسید.
براساس این گزارش این عملیات توسط تیم کروی پروازی فلایت چک، مرکز وارسی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و متخصصان اداره ارتباطات و ناوبری هوایی فرودگاه کیش انجام گردید.
لازم به ذکر است انجام موفق این عملیات پروازی منجر به افزایش ایمنی در نشست و برخاست پروازهای فرودگاه بین المللی کیش خواهد شد.