طبق گزارش روابط عمومي شركت توسعه مديريت بنادر و فرودگاه هاي كيش به نقل از مدير عامل ؛ به مقايسه شاخص های فرودگاهی در شهريور 99 نسبت به ماه مشابه سال گذشته پرداخت و گفت نشست و برخاست انجام شده در پروازهاي داخلي با رشد قابل توجه و 9% افزايش همراه بوده است.

وي افزود بر اساس آمارهای منتشر شده فرودگاه بين المللي كيش در شهريور ماه سال جاری 723پرواز ورودي و 725پرواز خروجي انجام شده است كه تعداد 90476 مسافر ورودي و تعداد 84329 مسافر خروجي در این فرودگاه ‌اعزام و پذیرش شده‌ اند. اگر این آمار را با ماه مشابه سال گذشته مقایسه کنیم به این نتایج می رسیم که نشست و برخاست با 9% و اعزام و پذيرش مسافر در قیاس باماه مشابه سال گذشته؛ به ترتيب با 15% و 14% افزايش به ثبت رسیده است.

علي عرب با بيان اينكه نشست و برخاست در پروازهاي بين المللي فرودگاه بين المللي كيش در شهريور 98 با 26 پرواز ورودي و 26پرواز خروجي با جابجايي 1571مسافر ورودي و 2727 مسافر خروجي همراه بوده است؛ که به نسبت این آمار؛ در شهريور 99 ؛ به دليل شيوع ويروس كرونا با 100% كاهش مواجه شده است.