کیش در جایگاه ۵۰ فرودگاه برتر در اعزام و پذیرش مسافر ناحیه خاورمیانه و آفریقا در سال2019

بر اساس اطلاعات آمار تحلیلی ENAC، فرودگاه های ایران در سال ۲۰۱۹ رتبه سوم اعزام و پذیرش مسافر را در خاورمیانه و آفریقا به دست آورده اند. گروه آمار و اطلاعات هوانوردی معاونت برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، اخیرا در مطالعه‌ای به بررسی و ارایه تحلیل وضعیت فرودگاه های ایران در خاورمیانه و جهان بر اساس بولتن تحلیلی ENAC پرداخته است.ENAC دومین مرجع  اعلام آمار هوانوردی در دنیا محسوب می شود و گروه فرانسوی تحلیلگران اینک بعد از ای. سی. آی مهمترین گروه اعلام آمار هوانوردی در جهان است. بولتن ENAC۱۸۵ کشور، ۲۶۹۰ فرودگاه در جهان را بررسی کرده و ایران با ۵۵ کشور در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا در بین ۵۷ کشور و ۳۰۷ فرودگاه رتبه بندی شده است.در میان ۱۵ فرودگاه دارای بالاترین رتبه در دنیا در نشست و برخاست، فرودگاه اوهر شیکاگو، در اعزام و پذیرش مسافر فرودگاه آتلانتا در ارسال و پذیرش بار و پست و فرودگاه هنگ کنگ اولین رتبه را دارند.ایران در بین ۵۰ کشور دارای بالاترین رتبه ها در اعزام و پذیرش مسافر، رتبه ۳۴ را به خود اختصاص داده و در سال ۲۰۱۹ میلادی ۵۱ هزار و ۸۴۷ (هزار نفر) در فرودگاه های کشور جابه جا شده اند.این گزارش می افزاید: فرودگاه های ایران در نشست و برخاست نیز با انجام ۴۱۹ هزار و ۵۲۰ پرواز، در میان ۵۰ کشوردارای بالاترین رتبه ها (رتبه چهلم) است. همچنین سال ۲۰۱۹ در مجموع ۵۱۸ هزار و ۶۰۶ تن بار و پست در فرودگاه های ایران ارسال و پذیرش شده که رتبه ۳۱ را به خود اختصاص داده است.همچنین مطالعه وضعیت فرودگاه های ایران در میان ۱۵ کشور خاورمیانه و قاره آفریقا که دارای بالاترین رتبه ها در اعزام و پذیرش مسافر هستند نشان می  دهد که کشور ما در جایگاه سوم پس از امارات و عربستان قرار دارد.در نشست و برخاست نیز پس از عربستان، امارات و آفریقای جنوبی جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است و فرودگاه های کشور در ارسال و پذیرش بار و مسافر پس از امارات، قطر و عربستان در رتبه چهارم قرار دارد.فرودگاه های ایران در سال ۲۰۱۹، هشت درصد اعزام و پذیرش مسافر را در ناحیه خاورمیانه و آفریقا داشته و در میان ۵۷ کشور منطقه، فرودگاه های امارات، عربستان و ایران ۴۴ درصد از مجموع اعزام و پذیرش مسافر را به خود اختصاص داده اند.همچنین شش فرودگاه ایران شامل مهرآباد، مشهد، امام خمینی (ره)، کیش، شیراز و اهواز در جایگاه ۵۰ فرودگاه برتر در اعزام و پذیرش مسافر ناحیه خاورمیانه و آفریقا در سال ۲۰۱۹ بوده اند و درصد رشد این فرودگاه ها به جز کیش نسبت به سال ۲۰۱۸ منفی بوده است.چهار فرودگاه مهرآباد، مشهد، امام خمینی (ره) و شیراز در جایگاه ۵۰ فرودگاه برتر در نشست و برخاست پروازهای ناحیه خاورمیانه و آفریقا هستند. درصد رشد آنها نسبت به ۲۰۱۸ منفی بوده است. هم چنین هشت فرودگاه امام خمینی (ره)، مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان و تبریزدر جایگاه فرودگاه های برتر در ارسال و پذیرش بار و پست هوایی خاورمیانه و آفریقا هستند که درصد رشد آنها به جز کیش و تبریز منفی بوده است.