مدیر عامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه های کیش: “با توجه به اهمیت بنادر جهت تردد بار و مسافر،به منظور جلوگیری از شیوع احتمالی ویروس کویید 19 تمامی اقدامات کنترلی در بنادر کیش، در حال انجام است
مهندس علی عرب گفت: اداره بنادر و دریانوردی کیش در راستای اجرای قوانین و مقررات بهداشتی بین المللی و دستور العمل های دریافتی سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت در خصوص مقابله با ویروس کویید 19، به طور مداوم بر سلامت محیط کار، اجرای دستورالعمل ها و رویه های عملیاتی استاندارد تاکید دارد.
وی افزود: در خصوص تمهیدات پیشگیرانه با محدودیت تعداد شناورهای مسافری متردد در مسیرها ضمن اعلام “استقرار تیم های بهداشتی ، طرح غربالگری و تب سنجی افراد، عبور از تونل ضد عفونی در مبادی ورودی بندر تجاری و ضدعفونی شناورها قبل از مسافرگیری و پس از تخلیه، ضد عفونی شناورهای لندینگ کرافت حمل خودرو و مسافر، ضد عفونی ترمینال های مسافری و محوطه بندر به صورت مستمر و نصب بنرهای هشدار پیشگیرانه و توصیه های ایمنی در اماکن عمومی و پرتردد بندری خبر داد.
ایشان در پایان گفت:” امیدواریم با همدلی و هم افزایی و رعایت نکات بهداشتی و بکارگیری دستورالعمل های بهداشتی در سراسر کشور، بزودی شاهد ریشه کن شدن این اپیدمی باشیم.