همزمان با شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت مسائل بهداشتی در سطح جامعه، فرودگاه بین المللی کیش نیز جهت مقابله با این ویروس  رعایت پروتکل های بهداشتی را به عنوان رکن اصلی در پروازهای مسافری خود قرار داده است. به همین منظور در تمامی پروازها، دستورالعمل های بهداشتی با هدف سفری ایمن اجرایی و مقرر شده که در سفرهای پیش روی نیز، این مهم به بهترین شکل عملیاتی شود. ضد عفونی کردن هواپیما قبل از ورود مسافر، ارائه بسته های بهداشتی که شامل ماسک،دستکش و ژل ضدعفونی کننده، طرح غربالگری و تب سنجی افراد، ضدعفونی بار مسافر و همچنین عبور از تونل ضد عفونی در مبادی ورودی ترمینال داخلی از جمله مواردی است که با هدف تامین یک سفر امن برای مردم در پروازهای “فرودگاه بین المللی کیش” لحاظ می شود.

در این بحران هریک از ما مسئول “مرگ” و “زندگی” یکدیگر هستیم. #جان–یکدیگر،جان من جان تو، اول ماسک بعد کار، همت “همگانی”