معرفی مسئولین شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش

عزت‌الله محمدی
عزت‌الله محمدیسرپرست شرکت و عضو هیئت مدیره
حسن قلی نژاد
حسن قلی نژاد عضو هیئت مدیره
حشمت‌الله کاظمی‌راد
حشمت‌الله کاظمی‌رادعضو هیئت مدیره
محمدحسین یوسف‌پور
محمدحسین یوسف‌پورعضو هیئت مدیره
محمد وکیلی
محمد وکیلیعضو هیئت مدیره
فرهاد قربانی
فرهاد قربانیمعاون مالی و اداری
اکبر کشکولی
اکبر کشکولی معاون برنامه ریزی و توسعه
سید نوید ناظمی
سید نوید ناظمیمدیر کل اداره کل بنادر
عزت‌الله محمدی
عزت‌الله محمدیمدیر کل فرودگاه‌های کیش
یدالله جعفری
یدالله جعفریمدیر حراست
محمد طاهری
محمد طاهریمدیر اداری و پشتیبانی
رسول شمس‌الدین سعید
رسول شمس‌الدین سعیدمدیر مالی
محمدحسین یوسف پور
محمدحسین یوسف پور مدیر طرح و توسعه
رضا والی‌پور
رضا والی‌پوررئیس اداره حقوقی و قراردادها
ابراهيم عليخاني کارشناس مسئول روابط عمومی
مهدی پارسایی
مهدی پارساییرئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات