تعرفه خدمات یدک کشی برای شناور ها با ظرفیت بالای ۱۵۰۰۰ GPT